LITT HISTORIE


Allerede i 1888 ble det foreslått at “de Graa Søstre af den hl. Elisabeth i Breslau” skulle komme til Tromsø å drive skole og sykepleie,men først 15.august 1906 kom de tre første søstrene, Thomasia, Pamfilia og Servula hit. Da skjedde ting fort, og 14.januar 1907 ble det tidligere bolighus i Grønnegata 102 innviet som St-Elisabeth hosptal. På denne tiden var det en rivende utvikling i samfunnet, også innenfor medisin. I Tromsø ble det bygget et nytt stort sykehus og et Kysthospital var på tale. Skulle St-Elisabeth Hospital overleve, kunne det ikke fortsette å holde hus i en ombygget, om enn stor privatbolig.
I april 1923 ble derfor det første spadestikk tatt til det som skulle bli det nye St-Elisabeth Hospital, og den 10.desember 1924 kunne sogneprest Van der Velden innvie hospitalet, som helt frem til 1991 fungerte som sykehus og kvinneklinikk.
St-Elisabethsøstrene drev selv sykehuset fram til på 70-tallet, da Troms Fylkeskommune overtok ansvaret som en del av driften til daværende Regionsykehuset i Tromsø. Høsten 1998 kjøpte LHL og stiftelsen Elisabethsenteret bygget, og gjennomførte en omfattende restaurering og utbygging.
10.september 2004 ble bygget gjenåpnet som Elisabethsenteret med en en helt ny 5.etg der restauranten 3 Nonner ble åpnet, og ellers med bla varmebasseng, 24 hotellrom, flere treningssaler og møteromsavdeling.Høsten 2009 solgte LHL bygget til nåværende eiere, som er en sammenslutning av flere private interessenter med tilknytning til Tromsø.For at det gamle ærverdige navnet St.Elisabeth skulle komme til sin rett igjen, har Elisabethsenteret blitt til St-Elisabeth Hotell og Helsehus.Navnet er et begrep for svært mange tromsøværinger som enten er født her eller har blitt foreldre her.
Nettside utviklet av: Fevaag Web Consulting