Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

Historien som en opplevelse av tekst og kunst

Opplev husets historie gjennom kunst og tekst

Som gjest på St-Elisabeth er du velkommen til å ta deg tid til å bli kjent med husets historie gjennom en visuell opplevelse av kunst og tekst. St-Elisabeth Hotell og Helsehus har i dag sin virksomhet i et av Tromsøs mest verdifulle bygg fra 1924. Bygget har betydd, og betyr mye også for dagens tromsøværinger. Konseptet, med sin historie er unikt, som nå løftes frem gjennom revitalisering av kunst, samt versetekster som er formulert i et poetisk språk basert på husets faktahistorie

2016-02-15 14.40.442016-02-15 14.42.55

ElisabethSenteret har engasjert KunstSentralenNord/ Solstad som rådgiver i prosessen med omorganisering av fysiske omgivelser,  slik at kunst og litteratur løfter frem byggets historie. Solstad har også forfattet versetekstene. Kilder brukt har vært intervjuer og samtaler med byens befolkning, som så generøst har delt av sine historier, kulturmagasinet Ottar, originale arbeids og byggekontrakter for oppstart av huset, historisk dokumentasjon fra Elisabeths søstrenes orden, og ulike dokumenter.
Velkommen !

 , ,
  10. juni 2016

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie