Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

Historien som kunst

St-Elisabets Hotell og Helsehus; et hjem med gode senger og en kulturell opplevelse.
Husets historie fortalt gjennom kunstneriske versetekster. 

2016-02-15 14.42.55  2016-02-15 14.40.44  2016-02-15 14.41.16

I dag er St-Elisabet et kombinert Hotell og Helsehus. I et historisk perspektiv er konseptet en ærverdig kulturskatt, som tilbys sine gjester. Derav er navnet St-Elisabet ivaretatt som et symbol på husets funksjon gjennom tidene. Til tjeneste og behag for publikum. St-Elisabeth rommer mange fortellinger som er illustrert gjennom kunst og versetekster rundt om i bygningen. Versetekstene er fremstilt poetisk, og kildene er hentet fra befolkningen i Tromsø, som så generøst har delt av seg selv og sine forfedres historier. Øvrige kilder er hentet fra dokumenter og avtaleverk gjort med driftere av huset, fra magasinet Ottar, og informasjon på den katolske St-Elisabeth søstrenes orden.

Versetekstene er ment å ta deg inn i et univers fra den svunne tid. Kanskje vil du oppleve spor fra historiens innhold? Eller at tiden «står stille» da menneskets dype vesen til syvende og sist er den samme; søken etter trøst, glede, trygghet og omtanke. Eller kanskje du vil oppleve at menneskets behov for de aller viktigste sider ved livet, ikke er endret, selv om det snart har gått hundre år.

Versetekstene er forfattet av kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad på oppdrag fra St-Elisabeth Hotell og Helsehus.

God fornøyelse:

 

Fra middelalderens mørke,

inkarnert i den hellig prinsesse,

ligger budskapet gjemt,

men i handling ikke glemt;

å gjøre menneskene glade

 

Hospitalets sjel er hentet fra kildens rikdom

i å ønske det beste

 

Som svarte kråker voktet de huset med streng mildhet

 

Visjonen for det gode liv

er tuftet på å gjøre mennesker glad

 

Huset rommet de syke og sårede

til de ble friske nok til å holde seg gående

 

En kvinnes hånd mot et kinn med tårer,

er balsam og livgivende for den som berøres

 

Styrkestøv omringer de

som trenger det aller mest

 

Tre i navnet, er tre i gavnet,

pleide og frisk gjorde

tusen ganger tre

 

En hjelpende hånd, en trøst i smilet,

ble de syke hjulpet frem

Det hellige ekteskap til sin

åndelige leder

ble omgjort til ekteskap med

menneskeheten

Tre i tallet

i svarte kapper

med strenge øyne i

blikk, regjerte nonnene huset,

i tråd med treenighetens styrer

 

Den gylne ring,

tegnet på kjærlighet,

skinte i mørket i de svarte kappenes

bevegelser

 

Huset gav og huset tok,

som livets vann og tørke

På husets loft losjerte huset de

hjelpende hender i hvile

I husets kjeller svant kroppene hen,

men kroppens sjel ble sendt til

hvile

 

Med urskrik og tårer,

ble den største glede

født

 

Med luen i hånden,

og hjerte i halsen banket han på døren,

men ingen slapp han inn

før barnegråten innefra overdøvet hans hjerteslag

 

I stivpressede hvite forklær

til anklene nådde,

stod de i givakt

og iakttok de svartkledde i arbeid,

og utførte så den lærdom som på militært vis

ble overført

 

Lever på boks,

var deres mantra for føde,

så nær, så nær jordens grøde

Naturens kost og åndelig føde,

er veien til det gode liv

 

 

 

 

Kvinner som fødte

uten en mann som ventet,

ble renset for sin synd

ved vann rørt av en nonnehånd

 

Barnet,

symbolet på livet og gleden,

gav

næring til lyst og kraft


Krigens soldater tok huset i hånd,

og, ville slette de bånd

og gjorde huset til skamme

 

Svarte, glanspussede sko og skinnende geværer

på rekke og rad

skapte alt annet enn behag

 

En ordre er ikke bare en ordre,

men et krav om å tie

 

 

En soldat er i sjelen ikke en soldat,

men et menneske

fratatt egen vilje

 

I 1945 fikk husets sjel sitt lys tilbake,

de mørke stier ble gjemt,

og godhet og hjelpsomhet

fikk igjen bane vei


Helse er mer enn en fysisk sterk kropp.

Helse omhandler evnen til å utnytte

sitt potensiale

 

Å sove godt er medisin

for en sliten kropp

 

Å være sulten er mer enn å fylle

magen

 

Harmoni oppnås ved riktig

kost og å være lydhør til sin kropp

Livsenergi er ikke noe man bare har,

men et ansvar man tar

ved å gi seg tid til å skape

 

Husets innhold fyller det meste

fra kost og losji

til hjelp fra de beste

 

En oase av stillhet

bygger opp vår psyke

 

Vannet beveger

de stive ledd

 

Et hjem for å bli kjent

med våre sanser

 

Luksus er ikke en fysisk ting,

men tiden du skjenker deg selv

 

Nonnene representerte liv,

brød og trøst,

i deres ånd fylles vår ut sultne kropp,

for kraft til å skape det meste

 

Mennesket alene får lite gjort,

men sammen kan store ting utrettes

Som sosiale dyr vi er,

tar vi vare på alle,

og alle er kjær

 ,
  11. mars 2016

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie