Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

LITT HISTORIE

Nonnene etablerte St.Elisabeth hospital i Tromsø

I 1888 ble det foreslått at “de Graa Søstre af den hl. Elisabeth i Breslau” skulle komme til Tromsø for å drive skole og sykepleie. 1906 kom de tre første søstrene, Thomasia, Pamfilia og Servula til Tromsø hvor de først innviet Grønnegata 2 i 1907. Men allerede året etter flyttet de til en større eiendom og kunne innvie hospitalet med 40 sengeplasser i Storgaten 112/114. På denne tiden hadde medisinen i alminnelighet og helsestellet i den nordnorske fylkesby gjennomgått en rivende utvikling. I Tromsø ble det bygget et nytt stort sykehus og et Kysthospital var på tale. Skulle St.Elisabeth hospital overleve kunne det ikke fortsatt holde hus i en ombygget privatbolig. I april 1923 satte overlege Wisløff, i nærvær av samtlige Søstre og byggelederen i spissen, det første spadestikket i jorden, og byggingen av det nye St.Elisabeth Hospital på Mellomveien kunne starte. Den 10.desember 1924 innviet sogneprest Van der Velden det nye hospitalet, bygningen du nå står i.

 Bakgrunnen for nonneorden

Prinsesse Elisabeth av Ungarn

Bakgrunnen for nonneorden er forankret i Prinsesse Elisabeth av Ungarn (1200 tallet), senere kalt Den Hellige Elisabeths virke. Gjennom sin levemåte så prinsesse Elisabeth Guds nærvær i alle mennesker, særlig de fattige og syke og de som trengte mest hjelp. I 1850 ble hun utnevnt til å være nonneordens hovedsskytsengel for Kongregasjonen. Slik kom Kongregasjonen til å være bærer av hennes navn. Derav St.Elisabeth nonnene, og derav navnet på huset du nå befinner deg i. På dette grunnlag ble St. Elisabeths hospital visjon skapt; «om å pleie de syke og de fattige, som om de skulle pleie sin frelses legeme»

Drift av St.Elisabeth Hospital

På St.Elisabeth hospital drev nonnene både sykehus og opplæring for utdannelsesseksjonen i byen, samtidig som de selv hadde bopel og forvaltet husets praktiske oppgaver. I kjelleren befant likhuset seg. Her ble de døde oppbevart og gjort klar til den siste hvile. Ved spebarnsdød, ble barna gravlagt sammen med de voksne. Slik fikk de døde spebarna en kristelig begravelse i vigslet jord.
Husets øverste etasje, hvor nonnene hadde sin bopel, rommet også et kapell. Her utførte nonnene sine bønner og religiøse ritualer. Kapellet er bevart, og brukes i dag mest til avspenning og meditasjon.  I krigsåret 1942 ble hospitalet rekvirert av Wehrmacht og beleiret av tyske soldater for å huse og pleie de tyske styrkene. Selv om huset fortsatte å fungere som hospital, satte beleiringen sine spor i den lokale krigshistorien. Etter frigivelsen høsten 1945 kunne endelig lokalbefolkningen dra nytte av sitt helsetilbud igjen.

Kvinneklinikken ved St.Elisabeth Hospital

2 av nonnene på St.Elisabeth

Med alle de tyske legene som hadde hersket på sykehuset i krigsårene, stor hospitalet foran en ny situasjon etter krigen. Da dr. Schjelderup og Jenssen ba om å få innlegge sine pasienter i 1946 oppstod den private kvinneklinikken, som også skulle få jordmødre i sin stab. To rom ble stilt til rådighet for å ta imot barn til denne verden. Priorinnen Birgitta var øverste sjef. De øvrige som var tilknyttet, praktiserte selv alt fra sykestell, bidrag til operasjoner, mottagelse av barn, vask og vaktmester arbeide. Spedbarnsdødeligheten i Troms var i 1946 på 46,4 døde pr 1000 fødte.

Fra ca 1940 drev nonnene på St.Elisabeth Hospital uformell barnepleieutdanning. Deretter ble utdannelsen formalisert, og første kull med barnepleiere ble uteksaminert i 1958. Siden den gang har St.Elisabeth Hospital vært et bruks hus på mange måter. Blant annet har skoleungdom gått i heimkunnskapslære, og nonnene gav undervisning i kost og stell-lære. Etter modernisering og utvidelse med nytt tilbygg i 1964 inngikk St.Elisabeth Hospital avtale med Sentralsykehuset om å drive føde-og gynekologisk avdeling. St-Elisabeth ble nå å betrakte som en del av Sentralsykehuset i regionen. Fram til 1972 ble hospitalet styrt av Elisabethsøstrene, men striden om abort førte til at Søstrene sa opp avtalen med fylket og tilbød huset til salgs. Etter oppkjøpet i 1977 ble navnet omgjort til Kvinneklinikken. Kvinneklinikken var operativ helt fram til 1991.

 


Mange av Tromsøs befolkning husker nok nonnen Lucia og hennes kolleger, på godt og vondt. Flere opplevde, bare som 3- 4 åringer å bli stengt ute på trappen når mor skulle inn å føde en søsken. Menn og barn hadde ingen adgang under slike hendelser.

Veien videre

Fra 1991 jobbet ildsjelene med Arne Nodøy i spissen for at bygget skulle opprettholde sin visjon, som et senter for å hjelpe de syke og trengende. Da Landsforeningen for Hjerte og Lunge syke (LHL) kjøpte bygget i 1998 startet de en omfattende restaurering og gjenåpnet bygget i 2005 som Elisabethsenteret med hotell, treningssaler og varmebasseng, samt en helt ny etasje på toppen som fikk navnet ‘de 3 nonner’. Dagens eiere, en sammenslutning av private interessenter med tilknytning til Tromsø, overtok bygget i 2009. Det gamle navnet har kommet til sin rett igjen, og St-Elisabeth Hotell og Helsehus følger i dag husets tradisjon med å gi varme og omsorg gjennom personlig service og tjenester til byens befolkning.

 

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie