Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

Babysvømmekurs på dagtid

Nyhet! Vårin Ribe fra Tromsø Svømmeskole starter opp med babysvømming på dagtid på St-Elisabeth. Hun ønsker å ha mindre grupper og fokuserer på trygghet og selvstendighet som vil gi et godt svømmegrunnlag.

Tid: Torsdager 13:00 og 13:30
Oppstart: 20. april
Varighet: 8 ganger (ingen kurs 11. og 25. mai)
Sted: St-Elisabeth Hotell og Helsehus
Pris: 1200,-

Trykk her for påmelding/ info!

Praktisk info:
Kurset har bare 10 plasser. Det er mulig å ha med to voksne per baby og man kan ‘ta igjen’ tapte timer dersom det er ledig kapasitet på tilsvarende kurs (første mann til mølla).

Litt om Vårin:
Vårin Riibe er 37 år, og har bakgrunn som aktiv svømmer, og har vært svømmeinstruktør i 23 år,  16 år som babysvømmeinstruktør. Vårin har studert fysioterapi og fulgt opp tre egne barn med svømming.
Hun er godkjent babysvømmeinstruktør gjennom både Norges svømmeforbund og Norges livredningsforbund og er den instruktøren i Tromsø som har lengst erfaring med babysvømming.
I tillegg er Vårin én av to instruktører i Norges svømmeforbund som har mulighet til å utdanne babysvømmeinstruktører.

Babysvømmekurset vil det åpne opp for mulighet for trygghet, kontakt mellom forelder og barn, samt fysisk og psykisk stimulering som vil gi grunnlag for bedre motorikk, kroppsforståelse, sosiale ferdigheter, språkutvikling og selvstendighet i vann.

Tromsø svømmeskole følger Norges svømmeskole sitt kursopplegg og driver med svømmeopplæring fra baby og til og med det året barnet fyller 12 år. Vi har derfor mulighet til å følge opp barnet over mange år og målet er å skape trygghet, selvstendighet, mulighet til selvberging og gi et godt grunnlag for svømmedyktighet. I tillegg til tilbudet til barn har vi grupper for voksne.

 , , , ,
  7. april 2017

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie