Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

Litterær og visuell opplevelse av historien til St-Elisabeth

Velkommen til Litterær og visuell opplevelse av historien til St-Elisabeth

Velkommen til åpning
tirsdag 01.mars kl 1300
Servering av kaffe og kake

Lillerær og visuell opplevelse av historien til St-Elisabeth:
ElisabethSenteret gir publikum ny innsikt i byggets historie ved hjelp av kunst, en litterær og visuell opplevelse. St-Elisabeth Hotell og Helsehus har i dag sin virksomhet i et av Tromsøs mest verdifulle bygg fra 1924. Bygget har betydd, og betyr mye også for dagens tromsøværinger. Konseptet, med sin historie er unikt, som nå løftes frem gjennom revitalisering av kunst, samt versetekster som er formulert i et poetisk språk basert på husets faktahistorie.

ElisabethSenteret har engasjert KunstSentralenNord/ Solstad som rådgiver i prosessen med omorganisering av fysiske omgivelser, slik at kunst og litteratur løfter frem byggets historie. Solstad har også forfattet versetekstene. Kilder brukt har vært intervjuer og samtaler med byens befolkning, som så generøst har delt av sine historier, kulturmagasinet Ottar, originale arbeids og byggekontrakter for oppstart av huset, historisk dokumentasjon fra Elisabeths søstrenes orden, og ulike dokumenter.
Velkommen ! 2016-02-19 10.14.35

 
  19. februar 2016

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie