Mellomveien 50, 9007 Tromsø       |       Tel: (+47) 777 56 200       |       st-elisabeth@entertromso.no       |                               Tel: (+47) 777 56 200   |   info@st-elisabeth.no

Ukens helsemedarbeider

Ukens helsemedarbeider; Musikkterapeut Alfhild Gruvstad

Alfhild GruvstadDenne uken presenterer vi Musikkterapeuten Alfhild Gruvstad som har flyttet sitt kontor fra 4 etasje til 1 etasje. Her tar hun imot klienter som ønsker GIM-terapi og musikkbasert veiledning individuelt eller i mindre grupper.

GIM er en forkortelse for Guided Imagery and Music. Denne terapiformen er en musikk-sentrert og ressursorientert psykoterapimetode.

Autorisert GIM-terapeut

Alfhild Gruvstad ble autorisert GIM-terapeut i 2014 og har i denne spesialiseringen utviklet en ny variant av GIM. Metoden heter Active Body and Music Listening (ABML) som kan oversettes til Fokusert Kropps og Musikklytting.

Alfhild Gruvstad gjør nybrottsarbeid for sitt fagfelt (musikkterapi) i Nord-Norge. Hun har vært ansatt i helsevesenet (UNN) siden 2002 og åpnet sin praksis på St Elisabeth syv år senere. Hun har prioritert å gjøre oppsøkende virksomhet med besøk på institusjoner, vært på hjemmebesøk, holdt kurs og foredrag og utøvende virksomhet utenfor St Elisabeths lokaler. MusicA’s terapilokale på huset ligger i 1 etasje. Stille Rom har vist seg å være et godt sted for hennes Fokuserte Kropps og Musikklytting (ABML).

Musikken er selve kjernen i Gruvstads virksomhet og tilbud. Hun har 4 år musikerutdanning, en 1-årig pedagogutdanning, dirigentkurs og 3 år med musikkterapistudier ved Kungliga Musikhögskolan i Sverige. Spesialiseringen i GIM-terapi (2010-2014) foregikk i en Nordisk gruppe som hadde studiesamlinger i Oslo, København og i Tromsø. Selv om fagmiljøet for musikkterapeuter er i en oppbyggingsfase i Nord-Norge gir responsen og resultatene grunn til optimisme: Etter 10 år som distriktsmusiker i Finnmark og dobbelt så mange år som terapeut finner Gruvstad i sine daglige musikkmøter med klienter, pasienter eller kursdeltakere stadig nye argumenter for at tilbudet trenges og virker effektivt for både syke og funksjonsfriske. Les mer på MusicA’s nettside: musicatromso.no eller ta kontakt direkte: +47 47 16 99 50.

 , , , ,
  3. august 2016

HER FINNER DU OSS

VÅR ADRESSE

Mellomveien 50,
9007 Tromsø

E-POST OG TELEFON

KONTAKTER

E: st-elisabeth@entertromso.no
T: +47 777 56 200
F: +47 777 56 223

KLIKK PÅ LENKENE FOR

ST-ELISABETH

Om oss
Ansatte
Historie